Sylwia Niewiadomska

Psychoterapię rodziny traktuję jako psychoterapię systemu. Ponieważ jeśli w jakimkolwiek punkcie waszego systemu rodzinnego pojawiają się problemy, to z założenia dotyczą one całego systemu. Natomiast każda zmiana struktury w systemie rodzinnym powoduje, że zmianie ulegną wszystkie pozostałe elementy. Na system rodzinny mają wpływ poszczególni członkowie, rodzinne mity, prawa, wartości, które rządzą panującymi w niej relacjami oraz doświadczenia z przeszłości. Zapraszam do mojego gabinetu całe rodziny, jak również jej pojedynczych członków