blank

Psychoterapia młodzieży i rodziny

Psychoterapia młodzieży ma za zadanie oswoić lęki nastolatków i przywrócić młodemu człowiekowi, jak i jego rodzinie, poczucie wzajemnej akceptacji oraz zrozumienia.

Czas dorastania jest bardzo dynamiczny. Młody człowiek doświadcza zmian zarówno w wyglądzie fizycznym jak i w rozwoju poznawczym i emocjonalnym. Zmieniające się ciało, wymagania rodziców oraz presja dotycząca osiągnięć, a do tego czasem nieodwzajemniona miłość, niepokój związany z rozpoczęciem życia seksualnego i wstyd, to tylko niektóre elementy burzliwego życia nastolatków.

Czas przejścia z dzieciństwa w dorosłość jest trudny i ważny jednocześnie. Rządzi się on swoimi własnymi prawami, ponieważ mózg osoby dojrzewającej na poziomie emocjonalnym, intelektualnym, biologicznym, strukturalnym czy też chemii mózgu pracuje już inaczej niż mózg dziecka, ale też inaczej niż osoby dorosłej. By to wejście w dorosłość było udane dla młodego człowieka, powinien on pozytywnie zrealizować zadania rozwojowe charakterystyczne dla okresu adolescencji.

Podczas sesji z nastolatkiem terapeuta pomaga wypracować umiejętność mówienia o problemach oraz pomaga definiować odczucia płynące z ciała, co może pomóc w przywróceniu równowagi emocjonalnej.

W okresie dorastania może pojawić się opór przed dzieleniem się swoimi problemami z rodzicami. Pozostawiony sam sobie nastolatek, który ma poczucie, że nie ma do kogo się zwrócić o wsparcie, boryka się z silnymi emocjami, które mogą prowadzić do bardzo skrajnych zachowań i czasem błędnych decyzji.

blank

Psychoterapię rodziny traktuję jako psychoterapię systemu. Ponieważ jeśli w jakimkolwiek punkcie waszego systemu rodzinnego pojawiają się problemy, to z założenia dotyczą one całego systemu. Natomiast każda zmiana struktury w systemie rodzinnym powoduje, że zmianie ulegną wszystkie pozostałe elementy. Na system rodzinny mają wpływ poszczególni członkowie, rodzinne mity, prawa, wartości, które rządzą panującymi w niej relacjami oraz doświadczenia z przeszłości. Zapraszam do mojego gabinetu całe rodziny, jak również jej pojedynczych członków

Sylwia Niewiadomska