blank
Odkryj Głębszy Wgląd w Siebie

Testy Psychologiczne

W naszym Centrum Psychoterapii PILLOW w Szczecinie oferujemy zaawansowane testy psychologiczne, które stanowią klucz do diagnozy, jak i zrozumienia siebie, poprzez osiągnięcie większej samoświadomości. Dzięki nim możesz odkryć dotąd niezrozumiane aspekty trudności osobowościowych, ale też głębsze rozumienie emocji i zdolności.

1. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

Opis Testu: MMPI to wszechstronny test osobowości, obejmujący szerokie spektrum pytań dotyczących myśli, emocji i zachowań. Badanie to jest wykonywane podczas sesji z psychoterapeutą, co umożliwia uzyskanie dogłębnej analizy Twojej osobowości i stanu emocjonalnego.

Korzyści: MMPI dostarcza cennych informacji psychoterapeutom, które pomagają w diagnozie i dostosowaniu planu terapii. Jest również użyteczny w analizie ewentualnych zmian w trakcie procesu terapeutycznego.

Zalecane Sytuacje: Zaleca się wykonywanie MMPI, gdy istnieją trudności emocjonalne, potrzeba analizy głębszych aspektów osobowości oraz w przypadku podejrzewania obecności różnych zaburzeń psychicznych.

blank

SCID-5 (Strukturalny Kliniczny Wywiad Diagnostyczny)

Opis Testu: SCID-5 to zaawansowany wywiad diagnostyczny prowadzony przez doświadczonego terapeutę. Badanie to pomaga precyzyjnie określić ewentualne zaburzenia psychiczne oraz identyfikować źródła trudności.

Korzyści: Wyniki SCID-5 dostarczają spersonalizowanego podejścia terapeutycznego, które uwzględnia indywidualne potrzeby pacjenta. Pomaga również w dostarczeniu trafnej diagnozy.

Zalecane Sytuacje: Zaleca się wykonywanie SCID-5 w przypadku potrzeby dokładnej diagnostyki różnych zaburzeń psychicznych oraz w celu skonstruowania spersonalizowanego planu terapeutycznego.

blank

Badanie Struktury Osobowości

Opis Testu: Badanie to pozwala zgłębić różnorodne aspekty Twojej osobowości, w tym cechy charakteru, preferencje i tendencje. Pomaga zrozumieć, co kształtuje Twoje zachowanie i reakcje.

Korzyści: Wyniki badania dostarczają cennych wskazówek, jak rozwijać swoje mocne strony oraz jak skutecznie radzić sobie z obszarami, które mogą wymagać wsparcia.

Zalecane Sytuacje: Zaleca się wykonywanie Badania Struktury Osobowości w celu lepszego zrozumienia własnych preferencji, cech charakteru oraz w przypadku chęci rozwoju osobistego.

Badanie Sprawności Intelektualnej Wechsler

Opis Testu: Badanie to mierzy różne aspekty inteligencji i umiejętności poznawczych.

Korzyści: Badanie Sprawności Intelektualnej Wechsler pomaga zrozumieć Twój poziom inteligencji oraz mocne strony umysłowe.

Zalecane Sytuacje: Zaleca się wykonywanie Badania Sprawności Intelektualnej Wechsler w celu lepszego zrozumienia swoich zdolności intelektualnych, podejmowania decyzji edukacyjnych lub zawodowych oraz przy analizie poziomu intelektu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych testach psychologicznych i dowiedzieć się, które z nich mogą pomóc Ci w odkryciu nowej perspektywy na siebie oraz w osiągnięciu pełni potencjału.

Badanie Procesów Poznawczych

Opis Testu: Badanie to ocenia zdolności poznawcze, takie jak koncentracja, pamięć, myślenie abstrakcyjne i szybkość reakcji.

Korzyści: Badanie Procesów Poznawczych pomaga zidentyfikować mocne strony i obszary do rozwoju w zakresie umiejętności poznawczych.

Zalecane Sytuacje: Badanie Procesów Poznawczych jest zalecane w przypadku podejrzenia trudności poznawczych, chęci rozwoju umiejętności oraz analizy swojego stanu poznawczego.

Kontakt: +48 607 151 811

Rozpocznij podróż poznawania siebie z naszymi testami psychologicznymi i otwórz drzwi do głębszego rozwoju osobistego!