blank
z elementami Mindfulness

Trening Umiejętności Społecznych dla Dzieci i młodzieży

Odkryj Świat Relacji i Wsparcia Psychologicznego!

W obecnych czasach dzieci coraz częściej stają przed wyzwaniami związanymi z wykluczeniem społecznym, trudnościami w nawiązywaniu relacji rówieśniczych oraz problemami w regulacji emocji. Coraz więcej dzieci ma także diagnozowane ADHD, czy Spectrum Autyzmu, które powinny zostać dodatkowo wzmocnione, aby jak najszybciej pomóc im, w nauce opiekowania się swoimi trudnościami. Wiemy, że dla każdego dziecka, niepewność i presja, wpływają na obniżone poczucie własnej wartości i w konsekwencji mogą prowadzić do depresji, zaburzeń lękowych, samookaleczeń i innych trudności, które mają ogromny wpływ na zdrowie psychiczne naszych najmłodszych. Nasze Centrum Psychoterapii PILLOW w Szczecinie to miejsce, w którym Twoje dziecko otrzyma nie tylko wsparcie w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami, ale także narzędzia do budowania zdrowych relacji, zarządzania własnymi emocjami, a także do zbudowania pewności siebie, oraz samoakceptacji.

blank

Dlaczego Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych z elementami Mindfulness skierowany jest dla osób:

 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • przejawiających trudności w kontaktach społecznych
 • nieśmiałych
 • mających trudności w zadowalającym funkcjonowaniu w grupie
 • mających trudności w rozpoznawaniu, nazywaniu i regulowaniu emocji
 • przejawiających trudności z dostosowaniem do norm i zasad
 • chcących poprawić komunikację
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ( autyzm, Zespół Aspergera) jak również dla
 • osób z ADHD
blank

Jak Wyglądają Zajęcia?

Zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych to cykl 12stu spotkań, każde po 60 lub 80 minut z doświadczonymi psychologami pracującymi z dziećmi i młodzieżą na co dzień. Ale to także przestrzeń, w której Twoje dziecko może nauczyć się skutecznie komunikować, nawiązywać zdrowe relacje, radzić sobie z emocjami oraz odkrywać siebie. Wykorzystujemy gry oparte na psychologii, role-play, ćwiczenia grupowe i indywidualne, które pomagają dzieciom w praktyczny sposób opanować umiejętności.

Dzieci zostaną dobrane według indywidualnych trudności i wieku. Grupy, które planujemy stworzyć będą podzielone na:

 • Grupa 6-8 lat
 • Grupa 9-11 lat
 • Grupa 12-15lat

Dlaczego Warto Wybrać Nasz Trening?

 • Wsparcie Psychologów: Nasi doświadczeni psychologowie są tu, by pomóc dzieciom w radzeniu sobie z emocjami, trudnościami społecznymi oraz wspomóc ich rozwój osobisty, oraz umiejętność samoregulacji oraz wyciszenia.
 • Dostosowanie do Indywidualnych Wyzwań: Spersonalizowane podejście, które uwzględnia unikalne potrzeby Twojego dziecka, już na etapie konsultacji z rodzicem/opiekunem i psychologiem, jeszcze przed zajęciami, oraz możliwość późniejszego skorzystania ze wsparcia psychologicznego, w razie potrzeby. Bo dzięki TUS’om masz możliwość konsultacji z tym samym psychologiem, co do którego dziecko ma już zaufanie, a psycholog już ma podstawową wiedzę na temat dziecka.
 • Atmosfera Zaufania: Tworzymy otoczenie, w którym dzieci czują się akceptowane, swobodnie wyrażają swoje myśli i uczucia oraz odkrywają swoją wartość.

Zapisz Swoje Dziecko na Trening Umiejętności Społecznych!

Daj swojemu dziecku mocne podstawy do radzenia sobie z wyzwaniami emocjonalnymi, społecznymi i osobistymi. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i zapisać swoje dziecko na nasz Trening Umiejętności Społecznych z elementami Mindfulness.

Niech Twoje dziecko stanie się silne emocjonalnie i gotowe na przyszłość!

Kontakt: +48 607 151 811