Magdalena Rypina

blank
O mnie

Magdalena Rypina

Jestem psychologiem z jedenastoletnim doświadczeniem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Poznaniu, której program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz dodatkowe szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami terapii systemowej z terapii par. Jestem członkiem PTTPB.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 15 r.ż. oraz par i małżeństw łącząc w razie potrzeby klasyczną terapię CBT z nurtem tzw. trzeciej fali (ACT, mindfulness, DBT). Jestem przyjazna osobom LGBT i ich rodzinom. Tworzę relację opartą na zaufaniu i empatii. Prowadzona terapia to dla mnie przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, patrzenie na niego całościowo, bezpieczna przestrzeń do zmiany. W pracy kieruję się kodeksem etycznym psychoterapeuty PTTPB oraz dobrem klienta, poddaję się regularnej superwizji i podwyższam swoje kwalifikacje zawodowe na szkoleniach i konferencjach.

Zapraszam, jeśli

 • przeżywasz lęk, stale się zamartwiasz, masz ataki paniki, fobię społeczną,
 • podejrzewasz u siebie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • masz zdiagnozowane zaburzenie psychiczne i chciałbyś nauczyć się sobie lepiej z nim radzić
 • masz zdiagnozowane zaburzenia osobowości i chciałbyś podjąć się pracy nad sobą
 • nie radzisz sobie z emocjami, masz depresję lub inne zaburzenia nastroju
 • masz zaburzenia snu
 • doświadczasz utraty, żałoby, rozstania, samotności
 • odczuwasz trudności w relacjach, doświadczasz kryzysu w związku
 • masz problemy adaptacyjne, doświadczasz trudności w codziennym funkcjonowaniu
 • nie radzisz sobie ze stresem, napięciem lub podejrzewasz, że masz zespół stresu pourazowego (PTSD) lub ostrą reakcję na stres (ASD)
 • sądzisz, że możesz doświadczać mobbingu
 • chorujesz przewlekle, nie możesz pogodzić się z utratą zdrowia
 • doświadczasz innych sytuacji trudnych, kryzysu
 • odczuwasz brak motywacji, trudno Ci osiągnąć zamierzone cele
 • chcesz lepiej zrozumieć siebie i rozwijać się
blank

Na pierwszym spotkaniu

Określamy cel, zakres pracy i warunki dalszych spotkań. Spotkania odbywają się w odstępie jedno- lub dwutygodniowym. Czas prowadzonej terapii określany jest indywidualnie. Sesja indywidualna trwa 50 minut, sesja terapii par trwa 60 minut. Sesja terapii PTSD metodą przedłużonej ekspozycji (PE) trwa 90 minut.

Doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum Psychiatrycznego SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie, na Oddziale Dziennym i Zamkniętym Katedry i Kliniki Psychiatrii SPSK1 PUM w Szczecinie, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz na Dziecięcym Oddziale Onkologicznym Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu.
Jedenastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej pracując indywidualnie z klientami w kryzysach różnego typu, z osobami podejrzanymi o bycie ofiarą przemocy oraz z osobami podejrzanymi o bycie sprawcą przemocy w rodzinie jako koordynator procedury „Niebieskie Karty”, prowadząc grupę wsparcia dla osób z żałobie po przeszkoleniu w „Fundacji Nagle Sami” w Warszawie, w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, w Stowarzyszeniu „Nowa Rodzina”, w Środowiskowym Domu Samopomocy pracując pod superwizją z dorosłymi osobami z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością oraz w Młodzieżowym Centrum Informacji i Rozwoju we Wrocławiu.

Umów u mnie wizytę

blank

Jak wybrać psychoterapeutę?

Nie martw się o to czy najlepiej wybrać psychoterapeutę w nurcie Poznawczo-Behawioralnym, Analitycznym, Psychodynamicznym, Gestalt, Systemowym czy jeszcze innym.

Najważniejsze to znaleźć psychoterapeutę, któremu zaufasz i stworzycie silną relację terapeutyczną.

Psychoterapeuta który będzie Twoją poduszką bezpieczeństwa, w trudnych momentach i taki, który pomoże Ci wrócić do życiowej równowagi, abyś mógł/mogła znaleźć wewnętrzny spokój i lepszą jakość życia…

serce-duze

Czy psychoterapia jest skuteczna

Wiele osób zastanawia się czy psychoterapia jest narzędziem skutecznym. Tam przecież nic się nie robi oprócz rozmowy. Poniżej zamieszczam skrót wniosków ogłoszonych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, które zajmuje się badaniami nad psychoterapią.

“W uchwale „Uznanie skuteczności psychoterapii” z 2012, w oparciu o wyniki badań naukowych z ostatnich 30 lat, stwierdza ono, że:

 1. Psychoterapia ma wysoką skuteczność. Wysoka skuteczność jest podobna w różnych zaburzeniach dzieci, dorosłych i osób starszych.
 2. Skuteczność psychoterapii zależy dużo bardziej właściwości klinicysty, pacjenta i sytuacji, niż od stosowanego rodzaju psychoterapii czy zaburzenia.
 3. W porównaniu z leczeniem farmakologicznym efekty psychoterapii są trwalsze, nie wymagają dodatkowego leczenia, a po zakończeniu stan pacjenta wciąż się polepsza, dzięki temu, czego nauczył się w czasie psychoterapii.
 4. Różne formy psychoterapii mają podobną skuteczność, szczególnie gdy są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Różnice w skuteczności psychoterapii nie są spowodowane przez rodzaj psychoterapii, ale wynikają z kompetencji konkretnego psychoterapeuty oraz cech samego pacjenta.
 5. Psychoterapia depresji i zaburzeń lękowych pomaga w powrocie do zdrowia.
 1. Koszty psychoterapii są niższe od farmakoterapii.
 2. Psychoterapia ma wpływ na wiele aspektów, ponieważ odnosi się do umiejętności rozumienia siebie i kierowania sobą przez człowieka. W związku z czym: zmniejsza niesprawność, zachorowalność, śmiertelność, podwyższa funkcjonowanie zawodowe, redukuje hospitalizację w szpitalach psychiatrycznych i czasem obniża koszty innych usług medycznych i chirurgicznych.
 3. Zastosowanie psychoterapii w opiece zdrowotnej zmniejsza ogólne koszty medyczne o 20-30% tego, co kosztowała psychoterapia.
  Jest bardziej ekonomicznym leczeniem depresji niż leki.
 4. Psychoterapia jest bardziej wskazana niż leki w przypadków pacjentów geriatrycznych, u których leki są gorzej tolerowane przez starszy organizm.
 5. Terapia psychologiczna jest skuteczna wobec pacjentów z niepełnosprawnością poznawczą, intelektualną, fizyczną, wzrokową, słuchową i psychologiczną.
 6. Psychoterapia pomaga leczyć depresję u chorych somatycznie (np. na raka, artretyzm czy HIV).”

Pełne tłumaczenie rezolucji Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego opartego o badania z ostatnich 30 lat -> https://www.apa.org/about/policy/resolution-psychotherapy